Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Duzi i Mali razem.Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada

Partner wiodący

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WE WROCŁAWIU

Partnerzy projektu

LANDKREIS GÖRLITZ


Budżet kwalifikowalny

262.606,16 EUR

Numer Projektu
0154
Rozpoczęcie projektu
01-09-2020
Zakończenie projektu
30-06-2022
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

223.215,21 EUR

Oś priorytetowa
III. Edukacja transgraniczna
Cel szczegółowy programu
Wzmocnienie powiązania i rozszerzenie wspólnej polsko-niemieckiej oferty edukacyjnej
Kategoria interwencji
115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia

Lokalizacja projektu