Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Duzi i Mali razem.Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada

Sukcesy projektu

Projekt Duzi i Mali razem... jest kolejnym projektem realizowanym przez Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu oraz Powiat Görlitz w ramach PW Interreg Polska - Saksonia 2014-2020. Jest on kontynuacją nagrodzonego w dwóch konkursach poprzedniego projektu tych samych partnerów "Groß für Klein – Duzi dla małych”. Obecny projekt rozpoczął się w lipcu 2020 r., a swój finał będzie miał na koniec 2022 roku. Jego celem jest dalsze intensyfikowanie na obszarze polsko-niemieckiego pograniczna współpracy placówek przedszkolnych oraz nauczycieli, a w rezultacie zapoznawanie dzieci z językiem i kulturą kraju sąsiada.

Działania projektowe skupiają się wokół trzech zadań. Pierwsze polega na udziale polskich i saksońskich nauczycieli w szkoleniach przygotowujących do prowadzenia specjalistycznych zajęć. Służą temu różnorodne formy doskonalenia, w zakresie języka sąsiada, metod wczesnego nauczania języka polskiego i niemieckiego, realioznawstwa i wychowania przedszkolnego w obu krajach. Zaplanowano m.in. polsko-niemieckie warsztaty, kursy metodyczne języka niemieckiego dla nauczycieli edukacji przedszkolnej, kursy języka sąsiada dla nauczycieli, intensywne kursy w kraju sąsiada z wizytami studyjnymi w przedszkolach i programem realioznawczo-kulturalnym. Ważne działanie to także animacje językowe dla polskich i niemieckich dzieci przedszkolnych. Kolejne zadanie obejmuje materiały dla przedszkoli, przygotowane i opracowane przy udziale polskich i niemieckich nauczycieli wychowania przedszkolnego (grupa ekspercka), oraz wydane i udostępnione wszystkim zainteresowanym online, nieodpłatnie. Materiały uzupełnia polsko-niemiecki leksykon dla przedszkoli wraz z płytą CD, transkrypcją i kartami obrazkowymi/zdjęciami oraz polsko-niemiecka kolorowanka krajoznawcza dla dzieci.

Zadanie trzecie obejmuje nawiązanie pięciu nowych polsko-saksońskich partnerstw przedszkoli. oraz opracowanie i przeprowadzenie projektów partnerskich dla dzieci. Zadanie trzecie to też stworzenie polsko-niemieckiego bloga o tematyce projektowej oraz wydanie publikacji z opracowanymi scenariuszami. Punkt kulminacyjny przedsięwzięcia to polsko-niemieckie festyny dziecięce w latach 2021 i 2022.

Partner wiodący

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WE WROCŁAWIU

Partnerzy projektu

LANDKREIS GÖRLITZ


Budżet kwalifikowalny

321.368,22 EUR

Numer Projektu
0154
Rozpoczęcie projektu
01-09-2020
Zakończenie projektu
31-12-2022
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

273.162,96 EUR

Oś priorytetowa
III. Edukacja transgraniczna
Cel szczegółowy programu
Wzmocnienie powiązania i rozszerzenie wspólnej polsko-niemieckiej oferty edukacyjnej
Kategoria interwencji
115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia

Lokalizacja projektu