Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Razem w przyszłość!

Partner wiodący

JELENIOGÓRSKIE CENTRUM KULTURY

Partnerzy projektu

DEUTSCH-SORBISCHES VOLKSTHEATER BAUTZEN


GERHART-HAUPTMANN-THEATER GÖRLITZ-ZITTAU GMBH


Budżet kwalifikowalny

937.969,50 EUR

Numer Projektu
0156
Rozpoczęcie projektu
08-09-2020
Zakończenie projektu
07-09-2022
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

797.274,04 EUR

Oś priorytetowa
IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
Cel szczegółowy programu
Intensyfikacja instytucjonalnej i partnerskiej współpracy pomiędzy obywatelami i instytucjami we wszystkich we wszystkich obszarach życia publicznego rzecz rozwoju pogranicza
Kategoria interwencji
119 Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia

Lokalizacja projektu