Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Razem w przyszłość!

Sukcesy projektu

W tym dwuletnim, transgranicznym przedsięwzięciu, partnerzy projektu postanowili zintensyfikować wzajemne kontakty mieszkańców regionu Jeleniej Góry, Bautzen, Görlitz i Zittau. Liczne transgraniczne wydarzenia kulturalne z udziałem artystów z kraju sąsiada stwarzają okazję do lepszego wzajemnego poznania swoich kultur, a także idei, zasad i wartości Unii Europejskiej.

Partnerzy podzielili projekt na dwie sekcje. W pierwszej z nich, którą nazwali MUZYKA zaplanowali "Festival Silesia Sonans", który promuje muzykę klasyczną w obszarze transgranicznym. Dwie edycje festiwalu uświetnią sezon kulturalny w Jeleniej Górze i regionie pogranicza. Zorganizują również dwie edycje trzydniowych "Polsko - Niemieckich Warsztatów Orkiestrowych" dla młodzieży i amatorów. W trakcie warsztatów polscy i niemieccy uczestnicy będą wspólnie pracować, słuchać siebie nawzajem i poznawać największe dzieła europejskiej tradycji muzycznej. Integralną częścią sekcji MUZYKA są również dwie edycje "Polsko-Niemieckich Warsztatów Teatru Muzycznego”. To 14 dniowe warsztaty z udziałem osób niepełnosprawnych, które wraz z członkami polsko-niemieckich grup teatralnych i profesjonalistami z Polski i Niemiec przygotują i zaprezentują przedstawienia muzyczne przed publicznością po obu stronach granicy.

W drugiej sekcji: TEATR partnerzy projektu zaplanowali „Festival Teatrów i Kultury Awangardowej PESTKA” czyli spektakularną 6-dniową akcję działań teatralnych, warsztatów, paneli dyskusyjnych, prezentacji konkursowych i mistrzowskich. Zorganizują również EKO piknik teatralny, który odbędzie się w centrum miasta w plenerze. Będzie też "J-O-Ś", innowacyjna różnorodność teatralnych działań pedagogicznych, od prezentacji dużych i małych zespołów z Polski i Niemiec, połączonych z klubami teatralnymi dla wszystkich grup wiekowych. "Festiwal Lalkarski" pozwoli na spotkanie i współpracę polsko-niemieckich ludzi teatru i publiczności. Jeleniogórskie Centrum Kultury będzie również współorganizować Międzynarodowe Sympozjum Teatralne "Myśleć swobodną przestrzenią - potencjał transkulturowej pracy w teatrze" w Bautzen. Sympozjum poświęcone będzie potencjałowi i możliwości oddziaływania transkulturalnej pracy teatralnej w polsko-saksońskim regionie granicznym.

Pestka 2022 reportaż

Partner wiodący

JELENIOGÓRSKIE CENTRUM KULTURY

Partnerzy projektu

DEUTSCH-SORBISCHES VOLKSTHEATER BAUTZEN


GERHART-HAUPTMANN-THEATER GÖRLITZ-ZITTAU GMBH


Budżet kwalifikowalny

937.969,50 EUR

Numer Projektu
0156
Rozpoczęcie projektu
08-09-2020
Zakończenie projektu
07-09-2022
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

797.274,04 EUR

Oś priorytetowa
IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
Cel szczegółowy programu
Intensyfikacja instytucjonalnej i partnerskiej współpracy pomiędzy obywatelami i instytucjami we wszystkich we wszystkich obszarach życia publicznego rzecz rozwoju pogranicza
Kategoria interwencji
119 Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia

Film

Lokalizacja projektu