Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
EnergyTransPolSax – wspólne odkrywanie nowych trendów w gospodarce energetycznej

Partner wiodący

KARKONOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

Partnerzy projektu

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG SACHSEN GMBH


Budżet kwalifikowalny

309.386,12 EUR

Numer Projektu
0157
Rozpoczęcie projektu
01-10-2020
Zakończenie projektu
30-06-2022
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

262.978,19 EUR

Oś priorytetowa
IV. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
Cel szczegółowy programu
Intensyfikacja instytucjonalnej i partnerskiej współpracy pomiędzy obywatelami i instytucjami we wszystkich we wszystkich obszarach życia publicznego rzecz rozwoju pogranicza
Kategoria interwencji
087 Środki w zakresie dostosowania do zmian klimatu oraz ochrona przed zagrożeniami związanymi z klimatem, np. erozją, pożarami, powodziami, burzami, suszami, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami

Lokalizacja projektu