Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Kultura bez granic - Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu "Weinau" w Zittau

Sukcesy projektu

Projekt stanowił odpowiedź na główne zdiagnozowane problemy na terenie gmin Bolesławiec i Zittau w postaci degradacji ważnych obiektów kultury oraz braku przestrzeni dostosowanych do organizacji wydarzeń kulturalnych na szerszą skalę. W ramach projektu zrewitalizowane zostały dwa obiekty kultury amfiteatr i scena w Bolesławcu oraz amfiteatr w Zittau. Wspólnie przeprowadzone przedsięwzięcia kulturalne były okazją do spotkania młodzieży i mieszkańców z obu stron granicy. Były to:

  1. polsko-niemieckie warsztaty wokalne
  2. koncerty „Głosy miast"
  3. międzynarodowy konkurs fotograficzny „Dwa miasta - fotografia kreatywna"
  4. warsztaty muzyczne dla młodzieży
  5. prezentacja tradycyjnego rzemiosła regionu: ceramiki i tkanin
  6. warsztaty filmowe „Młode oczy dla sąsiadów"

Partner wiodący

GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC

Partnerzy projektu

GROSSE KREISSTADT ZITTAU


Budżet kwalifikowalny

1.160.697,35 EUR

Numer Projektu
0012
Rozpoczęcie projektu
07-07-2016
Zakończenie projektu
31-03-2019
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

986.592,67 EUR

Oś priorytetowa
I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie atrakcyjności obszaru wsparcia poprzez utrzymanie i świadome wykorzystanie potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Kategoria interwencji
094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa naturalnego

Galeria

Lokalizacja projektu