Projekty Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Sprache ändern
Kultura bez granic - Renowacja  Amfiteatru w Parku Miejskim w  Bolesławcu oraz sceny na wolnym  powietrzu
Kultura bez granic - Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu "Weinau" w Zittau

Sukcesy projektu

Projekt dedykowany był odnowie dwóch obiektów kulturalnych, zlokalizowanych w polskim mieście Bolesławiec, zabytkowej perle województwa dolnośląskiego oraz niemieckim Zittau, cennym historycznie mieście położonym w Saksonii. Cel przedsięwzięcia został określony jako wzmocnienie infrastruktury kultury obszaru transgranicznego oraz wykorzystanie jej do realizacji wspólnych przedsięwzięć i promocji regionu pogranicza polsko-saksońskiego.

W dziedzinie kultury i jej infrastruktury zdiagnozowano kilka istotnych problemów, wśród których na jakość życia mieszkańców po obu stronach granicy szczególnie wpływała degradacja ważnych obiektów kultury oraz brak przestrzeni dostosowanych do organizacji wydarzeń kulturalnych na szerszą skalę i w konsekwencji, niedostateczne wykorzystanie potencjału kulturalnego obu gmin. 

Zidentyfikowanie wspólnych potrzeb pomogło w podjęciu konkretnych działań: renowacji i rozbudowy obiektów kultury w Bolesławcu i Zittau oraz organizacji wspólnych wydarzeń kulturalnych. Program wydarzeń oferował wiele ciekawych spotkań, w tym między innymi:

  • polsko-niemieckie warsztaty wokalne prowadzone przez znane polskie wokalistki: Kasię Wilk i Martę Podulkę w Bolesławieckim Ośrodku Kultury
  • koncerty „Głosy miast" z udziałem uczestników warsztatów w Amfiteatrze Miejskim w Bolesławcu i na Scenie na wolnym powietrzu „Weinau” w Zittau
  • międzynarodowy konkurs fotograficzny „Dwa miasta - fotografia kreatywna"
  • warsztaty muzyczne dla młodzieży
  • prezentacja tradycyjnego rzemiosła regionu: ceramiki i tkanin
  • warsztaty filmowe „Młode oczy dla sąsiadów"

W efekcie działań projektowych udało się poprawić stan techniczny i wygląd obiektów kulturalnych w Bolesławcu i Zittau oraz dostępność tych obiektów dla osób z niepełnosprawnościami. Rozbudowa infrastruktury kulturalnej dała możliwość zacieśniania współpracy transgranicznej samorządów oraz pogłębienia kontaktów społeczności pogranicza. Dzięki lepszemu wykorzystaniu dziedzictwa kulturalnego Zittau i Bolesławca w ramach promocji turystycznej regionu, oferta kulturalna miast zyskała na atrakcyjności.

Partner wiodący

GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC

Partnerzy projektu

GROSSE KREISSTADT ZITTAU


Budżet kwalifikowalny

1.160.697,35 EUR

Numer Projektu
0012
Rozpoczęcie projektu
07-07-2016
Zakończenie projektu
31-03-2019
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

986.592,67 EUR

Oś priorytetowa
I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie atrakcyjności obszaru wsparcia poprzez utrzymanie i świadome wykorzystanie potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Kategoria interwencji
094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa naturalnego

Galeria

Lokalizacja projektu